Dagens kvinner, som jo jeg også er en del av, har høye forventinger, både til seg selv, til sitt valg av partner, til barna sine og til livet generelt.

Dagens kvinner skal gjøre karriere, tjene bra og bli godt ansett blant kollegaer. De skal ha tid til venner og venninner, hobbyer, trening og å sette seg ned med en bok.

Dagens kvinner er for likestilling, i hjemmet og i jobben. Det er ingen unnskyldning å være mann, og det er ingen begrensninger å være kvinne.

Dagens kvinner skal være selvstendige, uavhengige og forstandige. Men å ta på seg oppgaver i hjemmet, ta vare på barna sine, være flinke til å lage mat og stelle hjemme, det skal man på død og liv ikke være.

Dagens kvinner skal opp og frem, de skal kunne gjøre akkuat som menn. Så spør jeg da; Hvorfor er målet å kunne gjøre som menn? Er menns oppførsel og måte å håndtere ting på, virkelig en fasit? Kan vi ikke heller tenke nytt, gå andre veier, og lære av feil som er begått tidligere, både av menn og kvinner, og heller gjøre det rett?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende